ВЧИТЕЛЮ

 

Положення про кваліфікаційні роботи вчителів

 

 Методичний супровід атестації вчителів

   Процес атестації для педагога пов’язаний із високою інтелектуальною й емоційною напругою. Тому одним із завдань атестаційної комісії, педагогічного колективу в цілому є створення сприятливої, доброзичливої атмосфери для педагога, надання йому методичної допомоги. Учитель, який атестується, іде до вдосконалення професійної майстерності через реалізацію завдання - поєднати в собі та показати у практичній діяльності глибокі знання та здатність до творчості.

Атестація педагогічних працівників навчальних закладів

Атестація проводиться відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 № 310 (зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом міністерства від 01.12.1998 № 419), та закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою з'ясування кваліфікаційного рівня та відповідності займаній посаді.

Процес проходження атестації

   Атестацію педагогічних працівників проводять у три основні періоди. У першому, підготовчому періоді члени педагогічного колективу ознайомлюються з основними атестаційними умовами й вимогами, що сприяє узгодженню громадської думки, запобігає майбутнім конфліктам. Із цією метою проводяться інструктивно-методичні наради, засідання методичних об'єднань, профспілкові збори, виготовляються спеціальні стенди. Формується атестаційна комісія.Атестація проводиться відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.08.1993 № 310 (зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом міністерства від 01.12.1998 № 419), та закону України «Про освіту» (стаття 54) з метою з'ясування кваліфікаційного рівня та відповідності займаній посаді.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників

  Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

  Складено відповідно до пунктів 4.3–4.6 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні педагогічного звання

  Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм педагогічних звань

  Складено відповідно до пунктів 5.1–5.7 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930

 

Педагогічне навантаження вчителя

Педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності - це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Порядок попередження педагогічних працівників про педагогічне навантаження в наступному навчальному році

   Відповідно до норми «Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.12.1993 р. № 455 (з наступними змінами, внесеними наказом МОН України від 10.04.2000 р. № 73), прямим обов'язком керівника закладу освіти є доведення до відома педагогічних працівників наприкінці навчального року (до надання відпустки) про педагогічне навантаження в наступному навчальному році. У випадку повної відсутності можливості забезпечити педагогічного працівника навчальним навантаженням питання вирішується шляхом скорочення штату працюючих (із дотриманням чинного законодавства). Установлення та розподіл навантаження для педагогічних працівників
Відповідно до закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року № 102, педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки встановлюється тільки за його згодою.
  Навчальне навантаження між учителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється директором установи за узгодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України).
Окрім педагогічного навантаження вчителя на тарифну ставку 18 навчальних годин на тиждень робочий час включає інші види педагогічної діяльності в такому відношенні до тарифної ставки: класне керівництво - 20-25 %;
перевірка зошитів - 10-20 %;
майстернями - 15-20 %;
навчальними кабінетами - 10-15 %.
    У вихователя загальноосвітнього навчального закладу навантаження становить 30 годин, а у вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) - 25 годин на тиждень, що складає тарифну ставку.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається в разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю. Чи має право педагогічний працівник відмовитись від навантаження на ставку?
  Установлення неповного робочого часу (у тому числі педагогічним працівникам) регулюється ст. 56 Кодексу законів про працю України. Так, за угодою між працівником і власником чи вповноваженим органом (у даному випадку директором закладу освіти) неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом. Причому прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, у тому числі таку, яка перебуває під опікою, або здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку стосовно встановлення неповного робочого часу, має бути задоволене. Одностороннє небажання педагогічного працівника без зазначених поважних причин працювати з неповним навантаженням може розцінюватись як порушення умов трудового договору. Обмеження обсягу навантаження педагогічних працівників
Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.
  Учителям вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителям, які навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні в лікарнях, і викладачам педучилищ визначається два рази на рік до початку першого та другого півріччя, а викладачам вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз на рік до початку навчального року. Тривалість робочого часу вчителя
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України, нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.
  Робочий час учителів та інших педагогічних працівників загальноосвітніх закладів регулюється затвердженим розкладом навчальних занять, складеним відповідно до тижневого навантаження, а також планів виховної та методичної роботи.
     Під час канікул, які не збігаються з черговою відпусткою, керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального навантаження до початку канікул.
      Питання про тривалість робочої години педагогічного працівника регулюється посадовою Інструкцією, згідно з якою ставки заробітної плати педагогічних працівників установлюються, виходячи із витрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хв). Короткі перерви, передбачені між уроками (лекціями), є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв установлюється відповідно до положення про навчальний заклад. У навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хв), крім 1-х класів, де навчаються діти шестирічного віку, - 35 хв, у 2-4-х класах - 40 хв. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків у зв'язку зі зменшенням їх тривалості не означає збільшення навчального навантаження, установленого під час тарифікації.

Міжнародна природознавча

гра з  природничих наук

біології, хімії, фізики

та географії

Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 

для вчителів української мови та літератури

 

 

Всеукраїнський конкурс 

з англійської мови «Гринвіч» 

 

 

Всеукраїнський учнівський фізичний конкурс "Левеня", 

для учнів 7-11 класів

Международная

игра-конкурс

"Русский медвежонок - языкознание для всех"

Всеукраинский конкурс

по русскому языку

«Лукоморье»

Міжнародний конкурс з інформатики

та комп’ютерної вправності «Бобер»

Всеукраїнський  конкурс

з українознавства

«Патріот»

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків

«ЛЕЛЕКА»

Міжнародний конкурс комп'ютерних проектів INFOMATRIX
Міжнародний конкурс «Енергія і середовище» Міжнародний математичний конкурс “Кенгуру”

 

Про Всеукраїнські конкурси та акції для школярів, учнівської молоді та молодих дослідників
Всеукраїнський конкурс юнацьких творчих робіт «Майбутнє моє і моєї країни»
Конкурс проводиться Українським національним інформаційним агентством «Укрінформ» у березні-грудні 2013 року за підтримки Уповноваженого Президента України з прав дитини, на виконання Указу Президента України № 756 від 28 грудня 2012 року «Про Рік дитячої творчості в Україні». До участі запрошуються діти віком від 12 до 17 років. Згідно умов конкурсу, учасники мають надіслати на розгляд журі власні творчі (текстові) матеріали, які відображатимуть їх перші досягнення, мрії та плани на майбутнє, розповідатимуть про найважливіші події в найближчому оточенні. Детальніше про умови конкурсу на сайті shkola.ukrinform.ua.

►Всеукраїнський конкурс «Молодь тестує якість»
Міністерство освіти і науки України оголошує V-й Всеукраїнський конкурс «Молодь тестує якість» для школярів (учні 12-17 років, 7-11-х класів) у 2012-2013 навчальному році (лист МОН України від 15.03.2013 №1/9-184).
Організатори Конкурсу – Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України та БО «Центр споживчих ініціатив».
Конкурс проводиться з метою популяризації споживчої освіти серед молоді.
Мета Конкурсу – підвищення обізнаності шкільної молоді в питаннях реалізації прав споживачів, формування навичок орієнтування на сучасному ринку товарів та послуг, виховання грамотної споживчої поведінки та культури, виховання громадянської позиції та впливу на якість життя в контексті європейських стандартів.
Конкурс триватиме з 20 березня по 20 травня 2013 року; підведення підсумків – до 30 травня 2013 року; нагородження переможців – червень 2013 року.
Детальну інформацію про Конкурс та вимоги до робіт розміщено на Порталі споживача www.consumerinfo.org.ua, сайті БО «Центр споживчих ініціатив» www.cic.in.ua, сайті Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України www.ime.edu-ua.net.
Контактна особа: Довгань Андрій Іванович, (тел. (067) 988-43-07).

►Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України на тему: «Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам'ять, репрезентації»
Міжнародна громадська організація "Міжнародний фонд "Взаєморозуміння і толерантність" за підтримки Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні оголошує Всеукраїнський конкурс наукових робіт молодих дослідників історії України на тему: «Жінки України у Другій світовій війні: історія, пам'ять, репрезентації».
Метою конкурсу є залучення молодих дослідників історії до осмислення маловідомих сторінок історії України у роки Другої світової війни.
До участі в конкурсі запрошуються молоді дослідники (віком до 35 років): студенти, магістри, аспіранти, кандидати наук, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів, співробітники музеїв, краєзнавці та інші особи, зайняті науковою чи викладацькою діяльністю. Конкурсні роботи мають бути індивідуальними або колективними самостійними науковими дослідженнями історичного характеру.
За результатами конкурсу в м. Києві у листопаді 2013 року буде проведена міжнародна наукова конференція «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні», до участі в якій буде запрошено переможців конкурсу та авторів кращих наукових робіт.
Конкурсні роботи надсилаються за адресою: МГО «МФ» «Взаєморозуміння і толерантність», вул. Фрунзе, 15, м. Київ, МСП 04655. Кінцевий термін представлення конкурсних робіт: 15 вересня 2013 року (за поштовим штемпелем відправлення).
Детальну інформацію про вищезазначений захід можна дізнатись за тел. (044) 462-50-11, 462-48-22 та інтернет-сторінці www.toleranz.org.ua .


►Всеукраїнська мистецька акція для талановитих дітей, присвячена 200-літтю від Дня народження поета-художника Т. Шевченка
У рамках підготовки до святкування 200-річчя від Дня народження видатного поета, художника Тараса Григоровича Шевченка проводиться Всеукраїнська дитяча мистецька акція для талановитих дітей.
До участі в проекті запрошуються учні загальноосвітніх навчальних закладів віком від 6 до 16 років. 
Положення про Всеукраїнську мистецьку акцію для талановитої молоді розміщено на сайті Національного музею Тараса Шевченка за адресою: www.museumshevchenko.org.ua/page.php?id=101. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (044) 234-40-39 (Зубар Михайло Віталійович)

Освітні сайти

 

Сайти на допомогу вчителю

 

Корисні посилання он-лайн ресурсів дистанційної освіти

 

Державні інформаційні ресурси

 

 

Органи судової влади

 

Ресурсний центр Кривого Рогу

Єдина міська автоматизована система комунальних розрахунків

Для людини, яка опинилася в кризовій ситуації і потребує негайної допомоги, працюють телефони довіри та «гарячі лінії»

1. Всеукраїнська дитяча лінія "Телефон довіри" - 0 800 500 21 80

2. Національна "гаряча лінія" по запобіганню торгівлі людьми - 0 800 500 22 50

3. Національна "гаряча лінія" з питань насильства та захисту прав дітей - 0 800 500 33 50

4. Цілодобовий телефон довіри з питань допомоги жертвам насилля у сім`ї - 044 451 5 451

5. Телефон гарячої лінії UNICEF Україна - 044 254 24 50

6. Телефон гарячої лінії Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини - 044 253 75 89

7. Телефонна "гаряча лінія" Міністерства освіти і науки України 044 279 35 74. Можна повідомити про випадки порушеня прав дитини ушколі або дитячому садку, отримати консультації по будь-яким питанням. "Гаряча лінія" працює з 10.00 до 17.00

8. Консультація з питань всиновлення, створення дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім`ї - 0 800 50 543 30

9. Телефон довіри по ВІЛ/СНІД. Національна лінія: 0 800 500 45 10

 

 

У Києві

Цілодобовий телефон довіри Київського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
451-5-451

Телефон довіри для дітей та підлітків (анонімно та безкоштовно) Працює з 9.00 до 21.00
515-23-74

Київський центр роботи з жінками
489-44-48

Медико-психологічна служба довіри
456-17-25

Закон України «Про доступ до публічної інформації» у формі відкритих даних
Закон України «Про доступ до публічної інформації» прийнято для реалізації передбаченого статтею 34 Конституції України права кожного на доступ до інформації, зокрема, публічної інформації – тієї, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інформації, що становить суспільний інтерес.

Із моменту набуття чинності Законом, зміни, котрі до нього вносили, максимально спростили доступ громадян до необхідної публічної інформації, якою володіють розпорядники зазначеної інформації.

Надаємо найсвіжіші нормативні акти з цього питання.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Наказ управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 23.02.2016 №56 "Про доступ до публічної інформації у формі відкритих даних"

Наказ управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради від 11.03.2016 №79 "Про затвердження наборів даних управління освіти і науки виконкому міськради, що підлягають публікації на власному офіційному веб-сайті та Єдиному державному веб-порталі у формі відкритих даних"

Методичні рекомендації розроблено відділом реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області для інформування як запитувачів, так і розпорядників інформації стосовно вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Правові документи

 

Закони України

 

Листи МОН України

 

Ведення ділової документації

 

  • Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу в 1-4 класах  загальноосвітніх навчальних закладів
  • N 240 від 23.06.2000 «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»
  • №496 від 03.06.2008 "Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів"
  • Наказ №423 від 10.05.11 "Про затвердження єдиних зразків обов'язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності"
  • 13.04.2011  № 329 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
  • 21.08.2013р. № 1222 Про затвердження орієнтовних  вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисципліну системі загальної середньої освіти
  • Наказ МОН, молоді і спорту України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану" (додатки 1 - 12).