Тема: «Створення системи розвитку аксіосфери особистості на засадах традиційних духовних цінностей»

 

Координатор: Горбашова Тетяна Юріївна, заступник директора з НВР 

 

Науковий керівник: Рогова Олена Георгіївна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти

Актуальність: духовно-моральному вихованню не приділяється достатньо уваги, система духовно-моральних цінностей у підростаючої о покоління руйнується, а не формується. Сучасне покоління не замислюється над важливістю створення власної Я-концепції. Важливо продемонструвати, які відмінностей має Я-концепція одухотвореної, бездуховної й антидуховної особистості. Що не влаштовує, в чому полягає проблемна ситуація? Що хотілося б змінити? Чому дану проблему потрібно на даний час вивчати?

Ідея: сьогодення вимагає переосмисленої системи духовно-моральних цінностей, про яку учень не просто матиме уявлення, а керуватиметься нею в житті кожного дня. Крім того важливо, щоб його мислення й діяння свідомо було спрямоване на добротворення. Яка обставина викликає у Вас потребу в діях, направлених на зміни в учневі? Що хочете змінити в учневі, за рахунок чого і як?

Центр експерименту:  весь навчально-виховний процес.

 

Головні завдання:

  • організувати навчально-виховний процес школи на основі програми реалізації дослідно-експериментальної роботи на 2014-2020 роки;
  • здійснити відповідну психолого-педагогічну підготовку педагогічного колективу, батьків до організації і проведення навчально-виховного процесу;
  • сформувати Я-концепцію одухотвореної особистості на засадахнаціонально-духовних цінностей за програмою реалізації дослідно - експериментальної роботи;
  • розробити комплекс методичного інструментарію щодо моніторингу рівня сформованості життєвої філософії особистості (моральні цінності, принципи, переконання);
  • проводити роботу по розвитку в учнів духовної культури, експери­ментальних вмінь і дослідницьких навичок, творчих здібностей та компетентностей.

частина І

частина ІІ

 

 

Координаційна рада та творчі групи для забезпечення роботи за програмою експерименту

 

 

Опис системи роботи експериментального навчального закладу КЗШ І-ІІІ ст. №41

 

 

Очікувані результати:

  • розробка ефективної навчально-виховної системи, спрямованої на формування життєвої філософії особистості (моральні цінності, принципи, переконання) якою учень керуватиметься у житті та самостійно прийматиме рішення;
  • підготовка методичних, дидактичних матеріалів з проблеми «Формування Я-концепції одухотвореної особистості на засадах національно-духовних цінностей»;
  • підвищення професіональної майстерності вчителів школи в умовах проведення експериментально-дослідної роботи, активізація їхньої креативності у пошуках нових форм роботи.

Термін:  жовтень 2014р. - серпень 2020р.

 

Детальна інформація:

 

 


 

Сколько нужно, чтобы изменить чью-то жизнь?

Минутка добра

Цените своих близких

Самые добрые руки

Родители хотят для вас лучшего

Как поступишь  ты?