Родзинкою в роботі з обдарованими дітьми є  реалізація шкільного проекту «Сходинки креативності», який було започатковано ще в 1999 році.  Сьогодні цей  проект складається з  трьох конкурсів для різних вікових категорій учнів школи.  Перший -  «Юний дослідник» для учнів 3-4 класів, який передбачає написання робіт дослідної спрямованості. Другий – «На крок попереду» для учнів 5-7 класів, головним завданням якого є не тільки написання пошуково-дослідної роботи, але і виявлення та розвиток загальної ерудиції школяра, виховання толерантного ставлення до позиції суперника та опонентів. На даному етапі домінуюча роль відводиться вчителю-предметнику, який є науковим керівником роботи.

Діти, відчувши впевненість у своїх силах, роблять вмотивований вибір на користь третього конкурсу  для учнів 8-11 класів -  «Учень року». У якому головна позиція в творчому процесі  відводиться саме учню, а науковий керівник виконує коригуючу функцію.

  За допомогою подібних конкурсів і олімпіад учні можуть перевірити знання, вміння, навички не тільки у себе, а й порівняти свій рівень з іншими. Освітні олімпіади та конкурси об'єднують учнів і викладачів, спонукають їх до співпраці, надаючи широкі можливості для особистісно орієнтованого навчання, проектної діяльності.
   
   Саме участь у шкільних конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт надає учням високої самооцінки та впевненості у власних силах. Тому з року в рік зростає кількість учнів-переможців у інтелектуальних конкурсах на рівні міста, області та всієї України.

 


 

Конкурс "Учень року"

 


 

       Мета конкурсу:

 • Формування інтересу до пізнавальної діяльності, вміння стверджувати свої судження на людях, активна участь у конкурсах, змаганнях різних рівнів; 
 • Надання можливості учням проявити свій інтелектуальний та творчий потенціал; 
 • Підвищення авторитету всебічно розвиненої особистості, здатної до самостійного пошуку та творчості.
 • підвищення інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, прищеплення навичок дослідницької роботи;  
 • створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її схильностей та природних задатків;  
 • пошук шляхів найбільш повного використання можливостей школи для розкриття здібностей учнів та реалізації творчого потенціалу педагогічного колективу;
 • розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень;
 • пропаганда та утвердження пріоритету знань як одного з головних засобів саморозвитку та самовираження особистості, її самоствердження.
Учасниками конкурсу є учні 8-11 класів. Наставниками є класні керівники та вчителі - предметники.

 

 

 

 


 

Конкурс "На крок попереду"

  Конкурс дослідницьких робіт і проектів школярів орієнтований на сприяння      розвитку у дітей навичок дослідницької діяльності.

Мета конкурсу - стимулювати розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особи шляхом вдосконалення  розвитку дослідницьких здібностей.

Основними завданнями конкурсу є:

  Конкурс проводиться в березні місяці.

 •  створення умов для підтримки і розвитку творчої дослідницької активності дітей;
 •  стимулювання у школярів інтересу до фундаментальних і прикладних наук, ознайомлення з науковою картиною світу;
 •  вивчення і поширення досвіду педагогічних технологій в області учбових досліджень школярами;
 • підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників, організуючих учбово-дослідницьку діяльність;
 •  пропаганда методичних розробок по організації і вмісту науково-дослідної роботи школярів.
 • Заочний етап – здача робіт на рецензування.
 • Очний етап – захист науково – дослідницьких робіт.
Учасниками конкурсу є учні 5-7 класів. Наставниками є класні керівники та вчителі - предметники.

Роботи мають бути виконані по одному з наступних напрямів:

 • Відкриваємо таємниці нашої мови (література, мовознавство, фольклор);
 • Математика; Навколишній світ (біологія, ботаніка, зоологія, географія, історія, народознаніє);
 • Екологія і життя (екологія, вплив природи на життя і здоров'я людини, збереження природи);
 • Збережемо своє здоров'я! (валеологія, психологія);
 • Економіка;
 • Світ моїх захоплень (музика, образотворче мистецтво, театр);
 • З чого це зроблено? (технологія, конструювання).

 


 

Конкурс "Юний дослідник"

      Головною метою конкурсу є виявлення здібних учнів та підтримка їх  творчих здібностей.

     Завдвння конкурсу:

 • створення умов для виявлення творчого потенціалу учнів школи; 
 • підтримка учнів, що виявили здібності до експериментальної та дослідницької роботи в галузі  різних предметів природничого характеру;
 • визначення предметів, до яких учні виявляють інтерес;
 • формування фахових знань, практичних умінь при написанні рефератно-дослідницької роботи;
 • розвиток мовленнєвих навичок, вміння триматися перед аудиторією, відповідати на питання, доводити власну точку зору; 
 • розвиток та удосконалення вмінь ведення фенологічних спостережень;
 • розвиток творчих здібностей учнів.

  Конкурс проводиться щорічно у два етапи:

  І етап - здача робіт на рецензування;

  ІІ етап - захист науково – дослідницьких робіт.

    Роботи можуть бути ілюстровані дитячими малюнками, поробками, вiршами, оповіданнями тощо.

   Обсяг робіт не повинен перевищувати 10 аркушів. Бажано надавати електронні версії.

 

Учасниками конкурсу є учні 3-4 класів. Наставниками є класні керівники та вчителя-предметники.