Класним керівникам

Алгоритм

дій вчителя, чергового вчителя, класного керівника при виникненні позаштатних ситуацій.

1. Якщо вчитель, черговий вчитель став свідком нещасного випадку, бійки, порушення  дисципліни, яке загрожує життю, здоров’ю чи гідності дитини, він зобов’язаний:

 • Організувати надання першої медичної  допомоги, звернутися до медичної сестри, при необхідності викликати швидку допомогу;
 • Повідомити класного керівника про обставини випадку;
 • Повідомити адміністрацію школи;
 • Надати письмове пояснення обставин випадку.

2.  Класний керівник зобов’язаний:

2.1. Повідомити про обставини випадку адміністрацію школи;

2.2. Повідомити  про обставини випадку батьків.

2.4.  Провести бесіду з учасниками  випадку в коректній формі.

2.3.  Надати письмове пояснення обставин випадку.

2.4.  Запросити для співбесіди батьків потерпілого, учасників та свідків випадку.

2.5.  За необхідності,  виходити з клопотанням перед адміністрацією школи про  постановку на внутрішкільний облік, в «групу ризику», клопотати про залучення до відновлювально- корекційної роботи психолога (за згодою батьків).Класний керівник - найближчий і безпосередній вихователь і наставник учнів. Він організовує і спрямовує виховний процес у класі, об'єднує виховні зусилля вчителя, батьків і суспільства, відповідає за організацію виховної роботи в своєму класі. У діяльності класного керівника органічно поєднуються ідейно-виховна, організаційна та адміністративні функції. Класний керівник дбає про всебічний розвиток дітей, про колективізм, працелюбність, вихованні, про підвищення якості знань зміцненні дисципліни і порядку в класі. 

Основне в діяльності класного керівника - виховання учнів і згуртування їх в дружній колектив. Звичайно, в центрі його уваги стоять питання навчальної роботи, підвищення рівня знань. Але до їх вирішення він підходить перш за все як вихователь. Він допомагає вчителям у підвищенні якості навчання. 

Класний керівник лише частково безпосередньо організує дитяче життя й діяльність. Значно більшу роль у цьому сенсі відіграють батьки, вчителі-предметники, наставники, майстри, керівники гуртків, секцій, студій, що організують побут, навчальний та суспільно корисну працю, громадську діяльність,туризм, краєзнавство, технічне і художня творчість школярів. Класний керівник відповідає за зміст виховного процесу, його відповідність цілям гуманістичного демократичного виховання і активність участі в ньому дітей. Для цього необхідна діагностика, досить повна поінформованість вихователя про участь дитини в різних видах діяльності, його стосунки в групах, характер і зміст спілкування, формуються потребах і інтересах, стимули і мотиви поведінки. На основі інформації, одержуваної від самих дітей, від безпосередніх організаторів їхнього життя, класний керівник контролює стан виховних відносин, даєпоради, вносить педагогічні корективи протягом життя. 

Основні напрямки класного керівника це: 
1. Вивчення учнів і колективу класу: отримання демографічних, медичних, психологічних і педагогічних даних (сім'я, соціальне і матеріальне становище, стан здоров'я, рівень розвитку, вихованості та навченості, індивідуальні особливості і т.д.) 
2. Постановка виховних завдань ("перспектив") загальних для класу чи окремих груп, учнів класу. 
3. Планування виховної роботи - складання плану для роботи з учнями, вчителями, батьками, що містить перелік завдань і справ щодо їх вирішення. 
4. Організація, проведення та коригування різних видів діяльності відповідно до поставлених завдань і наміченим планом: проведення класних годин, колективних творчих справ, екскурсій, походів, вечорів, батьківських зборів і т.д. 
5. Організація роботи з батьками учнів: систематичне інформування про успішність, поведінці учнів, відвідування учнів вдома, здійснення педагогічної освіти батьків, залучення батьків до виховної роботи з учнями. 
6. Аналіз та оцінка результатів виховання: спостереження опитувальники та інші методи, що дозволяють судити про результати і ставити нові завдання. 

ЗОЛОТІ ПРАВИЛА КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

ПОРАДИ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ  ДОВІРИ МІЖ ПІЛТІТКОМ І КЛАСНИМ КЕРІВНИКОМ В КРИЗОВИЙ СТАН ДЛЯ НИХ

 • Учитель має бути особистістю привабливаю для дітей.
 •  Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний та відвертий.
 • Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
 • Учитель має бути веселим , жартівливим.
 • Учитель має раціонально використовувати свій час.
 •  Учитель має бути доброзичливим.
 • Учитель має постійно вдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 • Гасло вчителя: "Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням"
 • Учитель повинен реалізовуватиііндивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.
 • Класний керівник має створити учнівський колектив  у якому панують доброзичливі стосунки.
 • Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
 • Учителеві слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
 • Учителеві необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
 • Уважно вислухайте підлітка. Прагніть до того, щоб підліток зрозумів , що він вам не байдужий і ви готові зрозуміти і прийняти його Не перебивайте, не показуйте свого страху. Відносьтесь до нього серйозно, з повагою.
 • Запропонуйте свою підтримку та допомогу. Постарайтесь переконати , що даний стан (проблеми) тимчасові і швидко пройдутьт.
 • Проявіть співчуття і покажіть, що ви поділяєте і розумієте його почуття. Поцікавтесь, що найбільше в даний частурбує підлітка.
 • Впевнено спілкуйтесь з підлітком. Саме це допоможе йому повірити у власні сили. Головне правило в роботі з дітьми - не нашкодити. Використовуйте слова - речення, які будуть сприяти встановленню контакту: розумію, звичайно, відчуваю , хочу допомогти.
 • В розмові з підлітком дайте зрозуміти йому , що він необхідний і іншим, і унікальний як особистість. Кожна людина, незалежно від віку, може мати позитивну оцінку своїй діяльності. Недооцінка гірша, ніж переоцінка. Надихайте підлітка на високу самооцінку.
 • Вмійте слухати, довіряти і викликати довіру в нього. Звертайтесь за допомогою, консультацією до спеціаліста, якщо щось насторожило вас у поведінці підлітка.

Крім функціональних обов'язків класний керівник має певні права, як-от:
а) відвідувати уроки вчителів у своєму класі;
б) запрошувати до школи батьків учнів або їх опікунів;

в) виступати з клопотанням перед дирекцією навчально-виховного закладу про заохочення або накладення стягнення на учнів свого класу
Яких правил має дотримуватися класний керівник у процесі вивчення учнів?
Провідним функціональним обов'язком класного керівника є вивчення учнів і координація на цій основі роботи вчителів, що працюють з вихованцями. Учитель-вихователь повинен добре володіти методами вивчення учнів і дитячих колективів. Процес вивчення вихованців має відбуватися з дотриманням таких правил:
1. Вивчення повинне бути скероване на виявлення особливостей процесу фізичного, психічного та соціального розвитку конкретного вихованця.
2. Дослідження процесів розвитку школярів має тривати впродовж усіх років навчання.
3. Діагностика повинна виявляти не тільки наявний рівень розвитку конкретної особистості, а й проектуватися, за висловом Л.С. Виготського, з урахуванням "зони найближчого розвитку".
4. Рівень розвитку особистості має бути описаний як змістовна характеристика відповідної її діяльності, а процес розвитку треба розглядати як зміну своєрідних якісних етапів розвитку цієї діяльності.
5. Вивчення особистості школярів та учнівських колективів важливе не саме по собі. Воно завжди повинне бути спрямоване на вирішення конкретних педагогічних завдань.
6. Вихователь у процесі вивчення учнів має бути сповнений педагогічного оптимізму щодо розвитку вихованців, їх соціально-психологічного зростання.
7. Необхідно домагатися комплексності у вивченні учнів, охоплювати всі сторони їх фізичного, психічного і соціального розвитку.
8. Застосування методів і методик вивчення учнів та шкільних колективів має відповідати віковим можливостям дітей.
9. Дослідження соціально-психічного розвитку, як правило, треба проводити у природних умовах навчально-виховного процесу.
10. Діагностикою мають бути охоплені всі учні, її слід проводити систематично. 11. Вивчення учнів необхідно поєднувати з виховним впливом на них. 12. Вивчаючи учнів, слід акцентувати увагу на позитивних, а не на негативних рисах їх характеру та поведінки.
Правила роботи класного керівника з щоденниками учнів

1. Щоденник повинен перевірятися класним керівником 1 раз на тиждень.

2. Учні повинні чітко знати вимоги, які висуває класний керівник до ведення щоденника.

3. Щоденник учня повинен відображати результати його учбових досягнень без акценту на особисті якості учня.

4. Щоденник учня повинен відображати активність участі учня в житті класу і результативність його участі в шкільному житті.

5. Можна запропонувати класним керівникам ще одну новину, яка допоможе використовувати щоденник в позитивному сенсі. В кінці тижня учні можуть підраховувати і фіксувати кількість позитивних оцінок за минулий тиждень. Це приємно і учням, і не менш приємно батькам заглянути в щоденник учня і побачити досягнення своєї дитини за тиждень.

6. Щоденники можна і потрібно використовувати для того, щоб підтримати учня в скрутну для нього хвилину життя, щоб своїм записом щиро відзначити ті успіхи і досягнення, які їм досягнуті.

      Записи в щоденниках учнів, які робить класний керівник, не повинні бути однотипними і стандартними. Маленькі школярі дуже ревно відносяться до того, що написав вчитель в щоденнику, які слова знайшов для того, щоб відзначити його досягнення, чи повторив ці слова в іншому щоденнику.