Соціально-психологічна служба

Соціально-психологічну службу нашого навчального закладу представляє:

Борисюк

Людмила Степанівна

соціальний педагог

Стрельчук

Марія Анатоліївна

психолог

 

 СТОРІНКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 

     СТОРІНКА ПСИХОЛОГА       

 

Соціально- психологічна служба у школі організована для створення сприятливих умов для розвитку і соціалазації, психологічного комфорту і безпеки учнів, атмосфери взаємодопомоги та співробітництва у навчально-виховному процесі між педагогами, учнями та батьками.

Кабінет розташований на 3 поверсі  в віддалені від медичного кабінету, фізкультурного залу, кабінету музики, кабінету адміністрації, що забезпечує конфіденційність роботи з клієнтом та  добру звукоізоляцію. Графік роботи розміщено на дверях кабінету, а також  в інформаційному куточку на 1 поверсі школи.
Кімната світла, простора, має вікно,   кольорове рішення м'яке, на шпалерах  малюнок не помітний.
Поруч знаходиться кабінет психолога, що дає змогу координувати  роботу та активно співпрацювати.

Невеликий розмір кімнати дозволяє розмістити 7-8 чоловік для групової работи з  дітьми: парта вздовж стіни,  4 учнівські   та 4 м’які стільці дають змогу моделювати  групову та індивідуальну роботу з дітьми в залежності від потреб. Підлога  вкрита  килимовим покриттям.
Організаційно-планова зона: робочий стіл з тумбами, м'які стільці, ніша з полицями, шафа, яка закривається на замок (для зберігання особистих карт, результатів діагностики). 

 В кабінеті працює: ноутбук діагностичні  та демонстраційні матеріали  на електронних носіях. 

Тренінговий  кабінет  “В ритмі  одного  серця”

На вимогу дня в школі обладнано тренінговий кабінет. Він розміщений на 1 поверсі школи в світлій  та просторій кімнаті.  2 стенди на тканевій основі дають змогу розміщувати колективні наробки учнів. меблі функціонально доцільні та зручні.

Мета служби: сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу переваг здорового способу життя, формування принципів здорового способу життя, стимулювання до самостійного йусвідомленого вибору життєвої позиції, визначення шляхів позитивної соціалізації молоді, здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя та відмова від негативної поведінки, виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина.

Психологічна служба надає допомогу всім учасникам навчально – виховного процесу по подоланню недоліків психологічного розвитку, сприяє здійсненню індивідуального підходу до дітей з особливими потребами, всебічному особистісному розвитку дітей та підлітків, самовдосконаленню педагогів.
Важливим у роботі психологічної служби є співпраця з педагогічним колективом та з батьками наших учнів.
В своїй роботі ми використовуємо інноваційні методи просвітницької, профілактичної, корекційно – розвиваючої та діагностичної роботи, а саме метод «рівний – рівному», арт-терапію, ігрову терапію, казкотерапію, піскову терапію.
Пропагування психологічних знань дало змогу багатьом старшокласникам вибрати професію відповідно до своїх здібностей, в тому числі і професію педагога та психолога

Діяльність соціально – психологічної служби включає такі основні напрями:
1.Соціально-педагогічний:
Надання кваліфікованої соціально – педагогічної допомоги дитині в саморозвитку, самопізнанні, самооцінці, самоствердженню, самореалізації.
Посилення позитивних впливів та нейтралізація або переключення негативних впливів соціального середовища.
2. Соціально-правовий:
Використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
Обговорення та розв’язання проблемних питань, які виникають в житті учнівського колективу з порушення прав.
Проведення зустрічей з представниками соціальних служб, правоохоронних органів та місцевих органів влади з охорони прав дитини.
3. Соціально-пихологічний:
Надання допомоги у вирішенні міжособистісних конфліктів, зняття депресивного стану.
Організація соціально – психологічних консультацій для учнів, педагогів, батьків, опікунів.
4. Соціально-профілактичний:
Організація системи профілактичних заходів з попередження девіантної та деліквентної поведінки дітей та підлітків.
Проведення в класах соціально – правових акцій та тренінгів з охорони прав дитини.
Ініціювання та проведення правових годин спілкування.
5. Соціально-діагностичний:
Вивчення та аналіз морального –психологічного фону навчального закладу з метою виявлення його впливу на особистість учня та розробка заходів щодо його оптимізації
Здійснення моніторингу щодо порушення прав дітей як серед учнівського колективу, так і з боку дорослих ( вчителів та тих, хто причетний до навчально – виховного процесу).
Дослідження психосоціальних особливостей розвитку учнів навчального закладу.
6. Соціально-інформаційний:
Знайомство з законодавчими актами а використання наявного арсеналу правових норм для захисту прав та інтересів особистості.
Організація та проведення практичних семінарів та форумів, лекторіїв та соціально – психологічних тренінгів.
7. Соціально – медичний:
Контроль за харчуванням, трудовим, фізичним вихованням, умовами організації навчального часу з метою підтримки здоров’я.
Вивчення психолого – медико – педагогічних особливостей учнів, їх мікросередовища, умов проживання
.

Якщо Ви прагнете взаємопорозуміння з дитиною

 (Поради батькам від соціального педагога)

Якщо дитина своєю поведінкою  викликає у вас негативні емоції, переживання – сповістіть їй про це.

Як же це сказати? Коли ви кажете про свої почуття дитині, кажіть від першої особи. Сповістіть про себе, про свої переживання, а не про дитину, її поведінку. Уникайте «Ти - повідомлення» - воно діє на дитину  образливо, критикує, загрожує. Використовуйте речення, які містять слова: «я», «мене», «мені». Такі вислови називаються «Я- повідомленнями», вони змушують  дитину прислухатися до Вашого внутрішнього стану. Звичайно, це нелегко. Але якщо Ви прагнете взаємопорозуміння з дитиною, спробуйте.

Запам’ятайте, головне – уникаємо вживати слово «ти»!

Для тренувань, надаються такі приклади:

Виберіть із відповідей батьків ті, які більше відповідають «Я- повідомленням»:

Ситуація 1. Ви кличете доньку до столу. Вона відповідає: «Зараз», - і продовжує займатися своєю справою. Ви почали сердитись. Ваші слова:

  1. Скільки разів тобі треба казати!
  2. Я починаю сердитись, коли доводиться повторювати одне й те саме.
  3. Мене дратує, коли ти не чуєш. (правильна відповідь № 2).

Ситуація 2.  У Вас важлива розмова, а дитина постійно заважає. Ваші слова:

  1. Мені важко зосередитись, коли так шумно (коли заважають).
  2.  Не заважай розмовляти.
  3. Ти не можеш займатися чимось іншим, поки я розмовляю. (правильна відповідь № 1).