Педагогічний колектив

                      

Щоб відкрити перед учнями іскорку знань,

учителю треба ввібрати море світла,

 ні на хвилю не відходячи від променів вічно сяючого

знань людської мудрості.


В.О. Сухомлинський

  Якісна освіта з гуманним спрямуванням – це насамперед високопрофесійні педагогічні кадри

 

 У школі працює 67 педагогів.

З них 40 – 60% – спеціалісти вищої категорії,

11 – 16%– спеціалісти І категорії, 11 – 16% – спеціалісти ІІ категорії,

5 – 8 % – спеціалісти.

Крім того, 12 вчителів мають педагогічне звання «вчитель-методист», 13 – «старший учитель».

Педагогічний колектив докладає значних зусиль для забезпечення результативності освітнього процесу, оволодіння учнями базовими загально навчальними уміннями  і навичками, спрямованих на розвиток  індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для самоорганізації та самореалізації. Досягти поставленої  мети допомагають чіткі завдання шкільної системи роботи з обдарованими учнями через шкільний проект «Сходинки креативності»:

1. Створення сприятливих умов для інтелектуального, психологічного, соціального, духовного, творчого та фізичного розвитку дітей.

2. Сприяння формуванню гармонійно розвиненої особистості, громадянина здатного до повноцінної життєдіяльності в усіх сферах виробництва, науки, освіти і культури

 

Педагогічний колектив школи спрямовує свою роботу на створення належних умов для якісного засвоєння учнями навчального матеріалу, для розвитку здібностей і формування особистості.

Оцінювання роботи вчителів проводиться один раз на рік на розширеному засіданні адміністрації навчального закладу, членів профспілкового комітету та керівників методичних об’єднань вчителів-предметників і класних керівників за "Критеріями оцінювання роботи педагогів", затверджених загальними зборами колективу, які мають наступні напрямки:

  • Виконання функціональних обов’язків;
  • Виконавська дисципліна;
  • Участь у методичній роботі ЗНЗ;
  • Участь у виховній роботі ЗНЗ;
  • Ведення ділової документації;
  • Виконання громадських доручень.

Учителі школи залучаються до колективної роботи на тематичних педагогічних радах, семінарах, круглих столах, засіданнях ШМО вчителів- предметників і класних керівників.
Велика увага в закладі приділяється проведенню атестації педагогічних працівників, що дає змогу виявити їх професійну підготовку, фаховий рівень, відповідність посаді.

 

 
Педагогічний колектив КЗШ №41