Цивільний захист.Охорона праці

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Нормативно-правова документація

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
Про охорону праці
Журнал
інструкцій
з охорони праці
в спортивній залі
Про використання Методичних матеріалів "Вимоги безпеки для учнів під час канікул"
Лист МОН № 1/9-266 від 26.05.14 року
Про використання методичних
матеріалів
щодо організації навчання і перевірки знань,
проведення інструктажів
з питань
охорони праці,
безпеки
життєдіяльності
Лист МОН № 1/9-319 від 16 червня 2014 року

 

Профілактика нещасних випадків
Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для класних керівників

 

ІНСТРУКЦІЯ № 24
з безпеки життєдіяльності
учнів у приміщенні та на території навчального
закладу  під час
навчально-виховного
процесу
Інструкція № 12
щодо дотримання
правил
дорожнього руху
пішоходів та
пасажирів
Інструкція № 23
з охорони праці
під час проведення
навчальних занять
у навчальних
кабінетах
Інструкція № 41
Надання першої
долікарської допомоги
при одержанні травм
під час екскурсій,
походів
Інструкція № 22
з пожежної безпеки
для учнів
Вступний інструктаж
Інструкція № 1
з пожежної безпеки
в школі для учнів
Інструкція № 20
щодо охорони праці та невідкладних дій
під час отруєння
Перелік
інструкцій

 

Профілактика нещасних випадків:
Циклограма роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Циклограма роботи
з охорони праці
та безпеки
життєдіяльності

Циклограма проведення комплексу бесід із попередження дитячого травматизму класнимикерівниками

1–4 класів

Циклограма
проведення комплексу бесід із запобігання  дитячому травматизму класними керівниками 5-11-х  класів

 

Навчання учасників навчально-виховного процесу

Пам’ятки 

Пам’ятки для учнів
«Як не стати
жертвою злочину»
 
Профілактика
отруєнь грибами
Методичні рекомендації
Українського інституту
громадського здоров'я
Правила, яких слід дотримуватися при гасінні пожежі
та рятуванні потерпілих
 
Правила поведінки під час терористичного акту
 
Памятка
"Обережно - вибухонебезпечні предмети"
Правила поводження з піротехнічними засобами ПАМ’ЯТКА
«Обережно – ГРИП»
Заходи безпеки на льоду

Надання першої допомоги при травмах

До уваги батьків, учнів та вчителів! 

Дії при пожежі

Альманах "Уроки осторожности" тетушки Совы
Пожежа в лісі - мультфільм для дітей Правила безпечної поведінки на льоду