На сторінці розміщено понад 70 мультимедійних авторських презентацій.

   Сподіваємось, що наш media простір буде корисним для вашого подальшого використання в роботі, а також буде помічником всім, хто долучається до інформаційного світу нового покоління, який відкриє для вас новий високоякісний рівень в мережі.  Інформаційний простір  сьогодні,- це нові можливості, що роблять навчання актуальним і креативним.

 

Мультимедійна скарбничка нашого закладу

 

media-blogger вчителя закладуmedia супровід заходівmedia супровід учнів

 

Мультимедійна скарбничка шкільних предметів
 

            інформатика                     математика                  історія та право          хімія           біологія    

 

 

російська мова і література  українська мова і література         географія          фізика          технологія 

 

 

        початкові класи                     іноземні мови                   астрономія          екологія        економіка  

 

 

        основи здоров’я                  трудове навчання        

 

 


 

 


 

  Шкільна медіаосвіта спрямована на цілеспрямоване виховання свідомого, компетентного і творчого споживача медіа та має стимулювати розвиток спеціальних знань, умінь, навичок у сфері медіа. Основне завдання медіа-освіти полягає в системному і компетентному вихованні підростаючого покоління, яке повинно навчитися не лише адекватно користуватися різноманітними медійними засобами, а й розумітися на закономірностях їх функціонування, знатися на особливостях технологій впливу ЗМК, але головне – критично мислити, розвивати особистісне, оціночне ставлення до продукції мас-медіа в цілому та спиратися на етично-естетичні орієнтири в процесі сприймання візуальної компоненти медіапродукції. Школа сьогодні відчуває потребу у вчителеві, який постійно прагне до творчого пошуку, має навички дослідної, експериментальної діяльності, вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду, високий рівень інформаційної культури, вміє інтерпретувати новий зміст освіти в методику навчання і виховання, здійснювати аналіз результатів професійної діяльності як своєї власної, так і педагогічного та учнівського колективів. 

 Педагогічний досвід наших вчителів  спрямован на розвиток інформаційного середовища освітнього закладу й припускає впровадження й ефективне використання нових інформаційних сервісів, систем і технологій навчання, електронних освітніх ресурсів нового покоління. Медіа-освіта є новою формою інтерактивної взаємодії між учнями та вчителем.