Інформаційні матеріали організації виховного процесу

  • Відповідно до статті 15 Закону України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020.№463-ІХ у закладах освіти виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має грунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадського суспільства тощо . Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text
  • Закон України "Про освіту" , зокрема стаття 53, вивчає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
  • 19 січня 2019 року набув чинності Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькування) " від 18 грудня 2018 р. №2657 - VIII. З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за №11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19#Text
  • Безплатна правова допомога https://www.legalaid.gov.ua/
  • Інформація щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права можна найти за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/str_19188
  • Запобігання та виявлення випадків жорсткого поводження з дітьми регулюється Законом України "Про охорону дитинства", де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601#Text
  • Наказ МОН від 02.10.2018 №1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pracivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami
  • Статичні дані щодо протидії торгівлі людьми в Україні. Режим доступу: https://iom.org.ua/sites/default/files/iom_counter_trafficking_programme_2019_ukr.pdf
  • Відповідно до статей 7,9,20,21,22,23,24 Закону України "Про протидію торгівлі людьми" Режи доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text
  • Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80#Text