Наша родина

 

Початкова школа

14 класів - 405 учнів

Старша школа
3 класа - 91 учня

Середня школа
17 класів - 476 учнів  

Педагогічних

працівників

69 вчителів

 

 

Клас Класний керівник Кількість учнів
1 1-А Кульбачна Антоніна Петрівна  31
2 1-Б Холод Ірина Валеріївна   31
3 1-В Зайцева Надія Анатоліївна  31
4 1-Г Назаренко Лариса Миколаївна 30
5 2-А

Ганагіна Діана Вікторівна

30
6 2-Б

Смук Алла Борисівна

30
7 2-В

Фрейліх Наталя Андріївна 

30
8 3-А  Троїцька Анна Анатоліївна   27
9 3-Б Нескоромна Ірина Василівна   26
10 3-В Сироткіна Тетяна Анатоліївна   29
11 4-А  Яременко Ольга Борисівна 34
12 4-Б  Чабан Тетяна Віталіївна  28
13 4-В Гладкая Тетяна Григорівна 30
14 5-А Панчук Ірина Валентинівна 25
15 5-Б Смирнова Ілона Вікторівна 24
16 5-В Гальонкіна Олена Віталіївна 28
17 5-Г Болотська Лариса Олександрівна 28
18 6-А

Ступнік Ірина Вікторівна

30
19 6-Б

Бузоверя Валентина Віталіївна

31
20 6-В Старина Наталя Володимирівна 32
21 7-А Дзятко Світлана Валеріївна      28
22 7-Б

Толкачова Вікторія Михайлівна 

29
23 7-В Ромащенко Ольга Іванівна 25
24 8-А Шкурко Оксана Олександрівна 28
25 8-Б

Ставнюк Олена Василівна  

24
26 8-В  Виноградова Тетяна Володимирівна  28
27 8-Г Балабас Ольга Олегівна   20
28 9-А Журавльова Людмила Миколаївна  33
29 9-Б

Терещенко Антоніна Григорівна 

33
30 9-В Коваленко Ганна Миколаївна   32
31 10-А

 Шептунова Вікторія Олександрівна 

29
32 10-Б Каленчук Ольга Георгіївна  30
33 11 Нудьга Ірина Євгенівна   33

 

Форми організації навчання – зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя й учнів, що здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі. В школі має місце урочна і позаурочна форми навчання, в кожній з яких використовується фронтальна, групова та індивідуальна форми організації навчальної роботи (їх ще називають загальними формами організації навчання). Конкретними формами організації навчання є: урок, практикум, семінарські і факультативні заняття, навчальні екскурсії, співбесіда, індивідуальні та групові консультації, домашня робота учнів (їх ще називають спеціальними формами організації навчання). Кожна із форм навчання має свою структуру, яка відображає впорядкованість всіх її елементів, ознак. Так, для уроку найбільш характерними є такі ознаки: дидактична мета, обсяг навчального матеріалу, постійний склад учнів, керівництво з боку вчителя із урахуванням їх індивідуальних можливостей, послідовність різних видів діяльності вчителя й учнів, оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, регламентований час, певне місце за розкладом. Доцільність застосування тої чи іншої форми визначається конкретною дидактичною метою, змістом і методами навчальної роботи. Класифікація форм організації навчання здійснюється за різними критеріями: кількістю учнів, місцем проведення навчання, тривалістю навчальних занять, дидактичними цілями. За кількістю учнів форми поділяють на колективні, групові, парні та індивідуальні. За місцем проведення навчання розрізняють шкільні (уроки, робота в майстернях, лабораторіях, на пришкільній ділянці) і позашкільні форми (домашня робота, екскурсії). За тривалістю навчання розрізняють класичний урок (45 хв.), урок-пара (90 хв.). За дидактичними цілями форми класифікують на: форми теоретичного навчання (лекція, факультатив, гурток, конференція), комбінованого навчання (урок, семінар, домашня робота, консультація), практичного навчання (практикуми, праця в майстернях, на пришкільних ділянках).

Всі організаційні форми навчання тісно між собою взаємопов’язані: одні вирішують завдання успішного засвоєння знань (урок, екскурсія), інші – забезпечують творче застосування цих знань на практиці (практикуми, виробнича практика). Вибір форм організації навчання залежить від основних завдань освіти і виховання, особливостей змісту предмета, конкретних цілей заняття, навчальних можливостей учнів, способів керівництва вчителем пізнавальною діяльністю учнів. 

Класно- урочна система навчання - переважна в сучасній освіті і повсюдно поширена організація процесу навчання, при якій для проведення навчальних занять учні одного і того ж віку групуються в невеликі колективи (класи ), що зберігають свій склад протягом встановленого періоду часу (зазвичай - навчального року ), причому всі учні працюють над засвоєнням одного і того ж матеріалу. При цьому основною формою навчання є урок.Классно -урочна форма навчання , заснована на навчальному плані і плані організації навчання «один клас - один рік». Класно-урочна система має низку переваг в порівнянні з іншими формами, зокрема індивідуальними: керівна роль учителя, чітка організаційна структура, раціональне використання часу, застосування різних методів і прийомів навчання, забезпечення пізнавальної активності учнів, послідовного і систематичного вивчення матеріалу. Водночас, дана форма має деякі вади: орієнтація на “середнього” учня, обмежені можливості у здійсненні індивідуальної роботи, наслідувальний характер навчальної діяльності учнів.

Основні ознаки класно- урочної системи навчання:

  • всі члени навчальної групи в один і той же час вивчають одну й ту ж тему , один і той же питання, одним і тим же чином;
  • зміст навчання ділиться на вузькоспеціальні навчальні предмети, а кожен предмет вивчається окремо;
  • учні діляться на класи - навчальні групи , постійні за складом , однорівневі ( в сенсі вивчення програми ), звідси виникли однорівневі ( одновікові ) класи;
  • для всіх членів групи ( класу) визначається одна і та ж послідовність вивчення тем і розділів навчального предмета;
  • за характером діяльності виділяються дві різні групи людей: одні тільки вчать (вчителі ), інші тільки вчаться ( учні );
  • вивчення певного навчального предмета організовується на одному « мовою» для всіх членів класу;
  • визначаються загальні для всіх членів групи початок і кінець занять, кількість , тривалість і час перерв на відпочинок.
  • Класно- урочна система навчання є одним з проявів групового способу навчання - суспільно-історичної формації організації навчання , яка домінує в світі протягом кількох століть.
  • Класно- урочна система відноситься в даний час до традиційного освіти. Виконавши свою історичну місію , ця система починає втрачати ефективність у сучасних соціокультурних та економічних умовах. Основними недоліками класно- урочно - предметної системи слід визнати: неможливість обліку безлічі соціальних факторів, що впливають на дитину, неможливість творчого саморозвитку дитини , неможливість вбирати інформаційні та технологічні інновації, неможливість встигати за темпами змін у суспільстві та інші.

Клас ( кімната) - приміщення для навчальних занять. Клас - зазвичай велика , спеціально обладнана кімната. Більшу частину класу займають місця для слухачів , орієнтовані в одну сторону. Як правило мається дошка для записів або екран для відеоінформації . Є можливість вивішування плакатів. Плакат - оголошення , афіша , від plaquer - наліпити , приклеювати ) - помітне, як правило великоформатне , зображення , супроводження коротким текстом , зроблене в агітаційних , рекламних , інформаційних або учбових цілях. (В іншому значенні - різновид графіки). У сучасному дизайні плакат сприймається як « зведене в чітку візуальну формулу повідомлення, призначене сучасникові для висновків і конкретних дій». Ця формула відображає певний рівень графічного дизайну та інформує про предмет комунікації . До особливостей жанру можна віднести наступне: плакат має бути видно на відстані , бути зрозумілим і добре сприйматися глядачем. У плакаті часто використовується художня метафора , різномасштабні фігури , зображення подій , що відбуваються в різний час і в різних місцях , контурне позначення предметів . Для тексту важливим є шрифт , розташування , колір. У плакатах використовується також фотографія в поєднанні з малюнком і з живописом. У класі влаштовано багатолампових освітлення , або велику кількість високих і широких вікон. Школи складаються з багатьох влаштованих в них класів .

 

Гладка Тетяна Григорівна